Hakkımızda

Biyoteknolojinin dünyadaki başdöndürücü gelişiminin bir parçası olmayı hedefleyen İontek, 1997 yılında kurulmuştur. Bu çerçevede oluşturulan Türkiye'nin ilk oligonükleotid sentezi ve genetik dizi analizi laboratuvarı, yurt çapında pek çok üniversite ve hastaneye hizmet vermektedir. Firmamız ayrıca, gelişmiş teknikler ve bilişim sistemlerinden yararlanarak üstün nitelikli genetik tabanlı testler geliştirmekte ve moleküler genetik tanı alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışmaları arasında, "Yüksek Başarımlı Biyoinformatik Platformu", "Luminex xMAP Platformu üzerinde Beta-Talasemi Mutasyon Saptama Kiti Geliştirilmesi", "Genetik Hastalık Tanısı için Uzman Sistem Geliştirilmesi", "Ailesel Kanser Tanısında Uzman Sistem Uygulaması: Diagnus BRCA" gibi TÜBİTAK projeleri bulunan İontek, İstanbul Ticaret Odası 2005 yılı Başarılı Kobi Yarışması'nda "Teknoloji Uygulama" kategorisinde birinci olmuştur.

İontek etkinlikleri, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Tam Kalite Güvencesi kalite yönetim sistemleri doğrultusunda yürütülür.